Proces sprzedaży maszyn leśnych:


• Ocena stanu technicznego maszyny przed zakupem,

• Finansowanie,

• Transport,

• Eliminacja usterek i przygotowanie maszyny do pracy,

• Konfiguracja systemu maszyny oraz przeszkolenie operatora,

• 30 dni gwarancji rozruchowej,

• Obsługa posprzedażowa.