§1.
 1. Administratorem danych Użytkowników strony internetowej działającej pod linkiem http://www.forestagri.pl (dalej jako: Witryna) jest Forestagri spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ludwikowie (Ludwikowo 1B, 62 – 105 Łekno) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663211, NIP: 7661996069, REGON: 366562154 (dalej jako: Administrator).
 2. Ochrona danych Użytkowników Witryny odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) (dalej jako: RODO).
 3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.
§2.
 1. Witryna nie przechowuje i nie przetwarza danych Użytkowników, oprócz tych, które zostaną podane przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na Witrynie.
 2. Po wypełnieniu formularza i wyrażeniu zgody, dane Użytkownika zostają bezpośrednio wysłane na adres e – mail Administratora, tj. [email protected], który znajduje się na odrębnym, zewnętrznym serwerze, stąd dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Obsługą zewnętrznego serwera zajmuje się podmiot działający na zlecenie Administratora, tj. LH.pl Sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań
 3. Dane podane przez Użytkownika w formularzu, tj. minimum nazwa oraz adres e – mail Użytkownika, są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych Użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo do cofnięcia ww. zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 6. Dane udostępnione przez Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres do 5 lat.
 7. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Witryny osobom trzecim,
  z wyjątkiem podmiotu zajmującego się obsługą serwera poczty Administratora,
  o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 8. Kontakt Użytkownika z Administratorem będzie możliwy poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Witrynie i następujący adres e – mail:  [email protected].
 9. Każda osoba, której dane zostaną zgromadzone i przetworzone przez Administratora dzięki formularzowi kontaktowemu ma prawo dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu. W celu skorzystania z tych praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem. Ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o dane Użytkownika podane przez niego w formularzu kontaktowym Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
§3.
 1. Witryna używa tzw. „cookies” (ciasteczka). Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym użytkownika Witryny (np. komputerze) i przeznaczone są do korzystania z Witryny.
 2. Witryna stosuje wyłącznie „cookies” sesyjne, które będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika Witryny  do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik ma możliwość usunięcia „cookies” poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.