Okrzesywanie i przerzynka – wskazówki

Praca, który polega na ścinaniu drzew, nie musi być nudna. Aby uzyskać najlepsze wyniki, trzeba wykazać się nie tylko umiejętnościami technicznymi, ale też spostrzegawczością i pomysłowością. Przede wszystkim, trzeba w sobie wyrobić nawyk wyróbki drzewa w miejscu, gdzie wcześniej rosło. Wspólnie z nadzorcą zrębu trzeba zadecydować, jakie drewno będzie obrabiane z danego obszaru. Ale to nie wszystko – trzeba także dokonywać oceny każdego drzewa w oparciu o długość, co wymaga wiedzy i doświadczenia.

Co zrobić, jeśli okrzesywanie sprawia trudność?

Zastosuj  technikę, która polega na podawaniu drzewa w czasie jego obalania. Dzięki temu okrzesywanie będzie łatwiejsze, gdyż ciężar drzewa będzie je przepychał przez głowicę. W ten sposób można wyrobić pierwszą
kłodę, zanim wierzchołek drzewa spadnie na ziemię. Oczywiście wymaga to pewnego doświadczenia, ale można to opanować w krótkim czasie.

Podczas podawania i przerzynania, ważne aby trzymać głowicę jak najbliżej ziemi i uważać, aby kamienie nie uszkodziły rolek podających.

Dodatkowo, by zwiększyć wydajność okrzesywania, możesz obrócić wysięgnik w kierunku podawania szczególnie, gdy drzewo ma wiele gałęzi. W przypadku komputerów istnieje również możliwość zaprogramowania przekroczenia długości, co ułatwia rozpoczęcie podawania następnej kłody.

Z kolei by zaoszczędzisz czas podczas przerzynki, zamiast operowania wysięgnikiem warto oprzeć kłodę o podłoże by zapobiec rozłamywaniu drewna.

Czego należy unikać?

Przede wszystkim podnoszenia głowicy zbyt wysoko podczas opadania wierzchołka drzewa na ziemie, ze względu na ryzyko zbyt dużego naprężenia w wysięgniku oraz rozłamania drewna. 

Podsumowując, kluczem do udanego okrzesywania i przerzynki jest przede wszystkim odpowiednia technika. By opanować powyższe umiejętności nie ma lepszego sposobu niż praktyka.