Jak planowane są wycinki lasów?

Szacunki brakarskie wykonuje się, by określić ilość i jakość drewna możliwą do pozyskania podczas wycinki lasów. Wyniki pomiarów są niezbędne do opracowania strategii pozyskiwania i sprzedaży drewna na kolejny rok.

Osobą odpowiedzialną za wyznaczenie terminu szacunków brakarskich jest nadleśniczy, natomiast samą wyceną powinna zająć się osoba posiadają uprawnienia brakarskie.

Istnieje kilka metod przeprowadzania oceny wartości drewna:

  • metoda „porównawcza – polega na określeniu ilości i jakości sortymentów na podstawie porównania grupy drzew z innymi podobnymi, gdzie prace wykonano w przeszłości i znane są jej wyniki
  • metoda „posztuczna” – dokładne oszacowanie jakości każdego drzewa poprzez pomiar ich pierśnic i określenie ich wysokości względem klas grubości. W tej metodzie wykorzystuje się takie narzędzia jak średnicomierz, potocznie nazywany klupą oraz wysokościomierz. Pomiaru grubości dokonuje się na wysokości 1,3m od powierzchni ziemi.  Drzewa rosnące na zboczach mierzone są od strony wzniesienia. Wynik zaokrąglamy zawsze w dół do pełnych centymetrów. Mówiąc natomiast o wysokości drzewa, pomiarom poddawane są zazwyczaj 20 do 30 drzew jednego gatunku, mierzone z odległości 20 m. Wszelkie pomiary tzn. szerokość, wysokość i klasa jakości drewna, wpisywane są do raptularza terenowego, a następnie wprowadzane do systemu.
  • metoda „masowa” – metoda określająca wartość drewna na podstawie doświadczenia leśniczego
  • metoda „obrębowa” – klasyfikacja na podstawie wyników z poprzednich lat dla poszczególnych drzewostanów na podstawie systemu komputerowego

Podczas trwania szacunków brakarskich na drzewach pojawiają się znaki określające klasę jakości i sortymentu. Wykorzystywane symbole to:

A – drewna tartaczne najwyższej jakości klasy WA0

B  – drewna tartaczne wysokiej jakości klasy WB0

– drewno przeznaczone na okleinę klasy WA1

S –  drewno przeznaczone na sklejkę klasy WB1

Drzewa zakwalifikowane do pozostałych klas jakości oznacza się ukośną kreską w kolorze zielonym.

Szacunki brakarskie to czynność wymagająca precyzji i dokładności, ponieważ wyniki stanowią bazę w przetargach, wpływając na wycenę, a także płatności dla zulowców.

Aby zminimalizować ryzyko błędów ważna jest skrupulatność podczas wpisywania pomiarów w raptularzu, odpowiednie zaokrąglanie liczb i oraz prawidłowe przepisywanie wyników do systemu.

Przygotowywanie dokładnych szacunków brakarskich powinno być zawsze priorytetem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *