Ograniczenia wycinki lasów na 10 obszarach – konferencja prasowa 08.01.2024

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zdecydowane działania mające na celu ochronę najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. Decyzja zakłada ograniczenie wyrębów planowanych na ten rok. Resort klimatu podjął tę inicjatywę, aby chronić dziesięć najbardziej wartościowych lokalizacji, z których wiele to lasy o unikalnych walorach przyrodniczych i społecznych.

Pierwsza decyzja o ograniczeniu wycinki obejmie obszary, takie jak Puszcza Augustowska, Świętokrzyska, Knyszyńska, Romincka, Borecka, reliktowa Puszcza Karpacka i lasy bieszczadzkie. Ograniczeniem wyrębów zostaną objęte:

  • starodrzewy w wieku 100-200 lat,
  • lasy wodochronne,
  • lasy górskie wokół Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju,
  • lasy wokół dużych aglomeracji takich jak Gdańsk, Wrocław, Białystok w celu retencjonowania wody, a tym samym zabezpieczenia obszarów miejskich przed powodzią.

Decyzja resortu to pierwszy krok w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, jaką ministerstwo pragnie wprowadzić. Wiceminister Mikołaj Dorożała wyjaśnił, że planowane wyłączenia i ograniczenia obejmą około 1,5% całkowitych obszarów leśnych w zarządzie Lasów Państwowych. Dotyczyć będą głównie obszarów planowanych parków narodowych, obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu i leśnych kompleksów promocyjnych. Nie przekroczą jednak one 20-30% planowanych wyrębów i będą zgodne z umowami zawartymi z wykonawcami prac tzn. Zakładami Usług Leśnych. Oznacza to, że nie dojdzie do całkowitego zaprzestania prac leśnych, a ZUL-e będą mogły w dalszym ciągu realizować zakontraktowane zlecenia. 

Wiceminister podkreślił, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska będzie aktywnie współpracować z lokalnymi społecznościami, analizując zgłoszenia i starając się włączyć ich głosy w proces podejmowania decyzji. Na stronie internetowej Ministerstwa powstanie specjalna zakładka umożliwiająca zgłaszanie miejsc, które społeczność uważa za szczególnie wartościowe i wymagającej dodatkowej ochrony.

Pełna ocena wprowadzonych zmian wymaga czasu, jednak mamy nadzieję, że nie przyniosą one negatywnych skutków dla naszej branży, a Zakłady Usług Leśnych zdołają utrzymać stabilną ilość pracy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Konferencja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *