Powierzchnia lasów, maleje czy wzrasta ? Jak to właściwie jest ?

Od dłuższego czasu trwa dyskusja nad tym, że dopuszczamy się zbyt dużej wycinki drzew. W zeszłym roku została opublikowana interaktywna mapa planowanych wycinek w Polsce. Na pierwszy rzut oka widok może przerażać, ale czy naprawdę jest się czego bać?

Na mapie podświetlane są na czerwono całe tereny lasów bez względu na to czy wycince poddawany jest cały teren czy tylko kilka gniazd. Niestety jest to pewien sposób manipulacji stosowany na Nas, odbiorcach.. Ale czy tak właściwie ktoś z nas zastanawiał się dlaczego w lasach stosuje się wycinkę drzew ? Powodów jest kilka..

Po pierwsze – ochrona zdrowych drzew przed szkodnikami i chorobami. Ze względu na zmianę klimatu i wzrost zanieczyszczeń powietrza stan zdrowotny drzewostanów zdecydowanie się pogorszył, przez co zwiększyła się ich podatność na choroby i szkodniki. Aby uchronić sporą część terenu przed zakażeniem należy pozbyć pojedynczych jednostek.

Druga kwestia dotyczy ilości wytwarzanego tlenu i usuwania dwutlenku węgla. Niestety stare drzewa w słabszym stopniu spełniają tą funkcję. Ich „praca” nie jest już tak efektywna, dlatego poddaje się je wycince, a w miejsce jednego, starego sadzi się ok 13 młodych. Warto jednak pamiętać, że drewno poddane obróbce nadal sprzyja środowisku, ponieważ pozostaje magazynem dwutlenku węgla.

Naturalnym jest również pozbywanie się drzew, które zagrażają otoczeniu bądź tych, które w wyniku żywiołów zostały powalone i utrudniają przemieszczanie się.

Ostatnim powodem jest osiągnięcie przez dużą liczbę drzew tzw. wieku rębności. Ma to związek z wprowadzenie tuż po wojnie akcji zwiększenia lesistości kraju.

Jak widać jest dużo czynników, które mają wpływ na wycinkę, a mimo to społeczeństwo nadal neguje te poczynania. Jednak czy to nie my, jesteśmy większym zagrożeniem?

My, którzy wyrzucamy śmieci do lasów, bo wolimy zaoszczędzić.

My którzy, pozbywamy się starych przedmiotów zostawiając je w lasach.

My którzy, zanieczyszczamy lasy chemią, olejami, farbami.

Oczywiście racją jest, że nadmierna wycinka drzew nie prowadzi do niczego dobrego i niekorzystnie wpływa na nasze środowisko, lecz w naszym kraju nie został przekroczony ten próg.

Jak sami możemy sprawdzić powierzchnia lasów w Polsce w latach 1991-2020 wzrosła o 566 tys. ha , czyli o ok. 1,8 %.

Co to w praktyce oznacza?

Każdego roku przybywa ok. 500 mln nowych, młodych dzew co przekłada się na wzrost zalesienia naszego terenu.

A więc może lepiej powinniśmy się zastanowić nad własnymi działaniami i tym jak zminimalizować szkody, które tworzymy?

Bibliografia:

1. https://www.money.pl/…/polskie-lasy-znikaja-w-oczach…

2. https://www.lasy.gov.pl/…/akt…/wielkie-sadzenie-w-lasach

3. https://www.lasy.gov.pl/…/raport-spoleczna…

4. https://www.lasy.gov.pl/pl/drewno/zasady-sprzedazy