Ubezpieczenie maszyn leśnych – co warto wiedzieć?

Wchodząc w posiadanie maszyny leśnej np. harvestera czy forwardera należy zacząć od ubezpieczenia oraz przeglądu UDT. Te dwa aspekty są od siebie zależne, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe kontrolują czy maszyna posiada aktualny przegląd. Jest to czynnik, który wpływa na ryzyko ubezpieczeniowe. Brak UDT może równać się z odmową wypłaty odszkodowania.  

Maszyna leśna to pojazd mechaniczny, który nie wymaga rejestracji. Co to oznacza w praktyce? Użytkując ten pojazd wolnobieżny, jesteś zobowiązany do zakupu ubezpieczenia OC w momencie, gdy pojazd będzie włączał się do ruchu drogowego. Często zdarza się, że maszyna nie posiada takiego ubezpieczenia, dlatego ważne jest by przed wyjazdem na drogę publiczną lub prywatną sprawdzić czy obejmuje ona szkody spowodowane w trakcie przemieszczania się po nich.

Ta sama sytuacja dotyczy zawierania nowej polisy. Warto zastanowić się w jaki sposób będziemy poruszać się z punktu A do punktu B i czy ubezpieczenie OC będzie nam potrzebne. 

Podstawowe ubezpieczenie OC można dodatkowo rozszerzyć o:

  • ubezpieczenie AC
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • oraz ubezpieczenie Assistance.

W zależności od zakresu warunków wyżej wymienionych ubezpieczeń, warto także wykupić ubezpieczenie majątkowe obejmujące ochronę od:

  • uszkodzeń
  • celowych zniszczeń
  • awarii
  • kradzieży, zarówno samej maszyny jak i części czy akcesoriów
  • pożaru

Istotne jest, by ubezpieczenie obowiązywało zarówno podczas trwania pracy maszyny, ale również podczas postoju, napraw czy remontów i konserwacji.

Ponadto warto dopytać ubezpieczyciela czy maszyna pozostawiona w lesie, bez nadzoru wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Tak szeroki wachlarz możliwości powoduje, że polisy mogą bardzo się od siebie różnić. Dlatego ważne jest zapoznanie się z warunkami umowy, aby nie narażać siebie na ewentualne straty.

W przypadku leasingu maszyny zawarcie takiej polisy może dokonać leasingodawca lub leasingobiorca. Pierwszy wariant jest najczęściej spotykanym, gdyż wydaje się najwygodniejszy dla obu stron, przy czym ubezpieczenie można opłacić jednorazowo lub w ratach leasingu. Istnieje jednak możliwość by to leasingobiorca poszukał samodzielnie korzystniejszej oferty. W tym przypadku musi on pamiętać by polisa odpowiadała wymaganiom firmy leasingowej oraz dodatkowo jest zobowiązany do wniesienia opłaty tzw. opłaty manipulacyjnej. Za ubezpieczenie zewnętrzne płaci się jednorazowo lub w wybranych ratach np. kwartalnych, półrocznych.

Jeżeli masz pytania lub chciałbyś skorzystać z naszej pomocy w doborze ubezpieczenia, zadzwoń. Dysponujemy szeroką wiedzą i dużym doświadczeniem.

+48 667 339 423