Urząd Dozoru Technicznego – przedłużanie zaświadczeń kwalifikacyjnych

Jak powszechnie wiadomo maszyny leśne wyposażone w żurawie wymagają aktualnych badań UDT. Jednak by maszyna mogła rozpocząć pracę w lesie, należy zadbać również o uprawnienia operatora. Osoba obsługująca taką maszynę musi posiadać kwalifikację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Czym skutkuje brak takiego zaświadczenia?

W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, inspektor ma prawo wstrzymać pracę, nałożyć na pracodawcę mandat, a nawet skierować sprawę do sądu.

Problem może pojawić się również podczas wypłaty odszkodowania z tytułu powstałej szkody. Ubezpieczalnia może wymagać przedłożenia uprawnień operatora obsługującego maszynę podczas zdarzenia.

W ostatnim czasie UDT poinformował o konieczności przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych przed 1.06.2019 roku, które utracą swoją moc 1.01.2024 roku.

Jak, gdzie i kiedy złożyć taki wniosek?

Do wyboru mamy dwie opcje: elektroniczną i tradycyjną.

Aby dokonać przedłużenia uprawnień przez Internet należy zarejestrować konto na www.eudt.gov.pl. Następnie trzeba zalogować się na stworzony profil, przejść do zakładki „Moje uprawnienia” , wybrać to które chcemy przedłużyć i kliknąć „Przedłuż”. Kolejno wypełniamy formularz, podpisujemy go profilem zaufanym i wysyłamy.

Tradycyjna wersja wygląda bardzo podobnie. Pobieramy i wypełniamy formularz, który można znaleźć tutaj: Wniosek o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Następnie drukujemy wniosek, podpisujemy go i wysyłamy na adres Oddziału UDT, przez który zaświadczenie zostało wydane.

Wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu ważności zaświadczenia, czyli w tym przypadku maksymalnie do 1.10.2023r. Co ważne wniosek może złożyć tylko i wyłącznie osoba, której takie uprawnienie wydano.

Okres na jaki będą wydawane zaświadczenia jest uzależniony od rodzaju kwalifikacji. W przypadku sektora leśnego, kwalifikacje dotyczące obsługi żurawia będą wydawane na okres 10 lat, natomiast jeśli chodzi o konserwację – 5 lat.

Weryfikacja wniosków będzie rozpatrywana bez zwłoki, o ile formularz będzie wypełniony poprawnie. W przypadku zaistniałych błędów wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i będzie miał 7 dni na dokonanie poprawek. 

W razie dodatkowych pytań służymy pomocą.

+48 601 800 421