Filtr cząstek stałych i technologia AdBlue – korzyść dla środowiska, zmora dla operatorów maszyn leśnych

Filtr cząstek stałych (DPF) jest ważnym elementem nowszych maszyn leśnych. Do jego głównych zadań należy zmniejszanie ilości cząstek spalin emitowanych do atmosfery, co pomaga chronić zarówno ludzi, jak i środowisko. Natomiast stosowana technologia AdBlue zmniejsza emisję tlenków azotu.

Najczęstszą usterką związaną z filtrami cząstek stałych jest zablokowany element filtrujący z powodu nadmiernego nagromadzenia sadzy. Gdy to nastąpi, w rezultacie może dojść do zmniejszenia wydajności silnika i zwiększenie zużycia paliwa.

Aby rozwiązać ten problem, filtr należy wymienić lub oczyścić zgodnie z instrukcjami producenta. W niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie nowego filtra, jeśli nie można go prawidłowo wyczyścić.

Inną częstą usterką jest nieprawidłowa różnica ciśnień między układem wydechowym a atmosferą, gdy silnik pracuje z pełnym obciążeniem. Może to powodować dalsze osadzanie się sadzy na elemencie filtrującym, a także obniżenie wydajności silnika z powodu nadmiernego ciśnienia wstecznego w układzie wydechowym. Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia w układzie wydechowym są prawidłowo uszczelnione. W razie potrzeby należy zlecić specjaliście kontrolę pojazdu pod kątem potencjalnych problemów, które mogą powodować ten problem.

Przechodząc do technologii AdBlue, najczęściej występującym problemem jest wadliwe działanie wtryskiwacza spowodowane nieprawidłową obsługą lub brakiem konserwacji. Skutkuje to wtryskiwaniem zbyt dużej lub zbyt małej ilości płynu do układu wydechowego, co może prowadzić do obniżenia osiągów silnika, a także zwiększenia zużycia paliwa z powodu niepełnego spalania oleju napędowego i mieszanki AdBlue w cylindrach. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wymiana lub czyszczenie wszystkich uszkodzonych wtryskiwaczy zgodnie z instrukcją producenta.

Podsumowując, filtry cząstek stałych i technologia AdBlue niosą duże korzyści dla środowiska, lecz potrafią również przysporzyć wiele problemów. Stanowią bowiem dodatkowy element wymagający pielęgnacji, konserwacji oraz naprawy.

Jak więc dbać o DPF w maszynach leśnych, by zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii ?

  • stosować olej, który po spaleniu nie pozostawia dużej ilości sadzy np. z oznaczeniami typu LowSAPS, DPF, Emmision System Protection lub z klasy C wg klasyfikacji ACEA.
  • tankować paliwo dobrej jakości
  • używać dodatków do paliwa, które wspomagają wypalanie sadzy
  • regularnie wymieniać filtr powietrza
  • unikać krótkotrwałej pracy
  • sprawdzać zawór EGR i regularnie go przeczyszczać

Inwestycja w prewencję to oszczędność czasu, pieniędzy i wysiłku w przyszłości.