Przeglądy okresowe głowic harvesterowych

Podstawą prawidłowego działania głowic harvesterowych są okresowe przeglądy i konserwacja. Poniżej przedstawiamy jak często należy wykonywać takie kontrole oraz co wchodzi w ich skład.

Konserwacja codzienna lub po każdych 10 godzinach pracy
 1. Sprawdzenie napięcia, naostrzenie i mocowanie łańcucha i prowadnicy piły. Zwrócenie uwagi na ogólny stan prowadnicy i ewentualne uszkodzenia.
 2. Sprawdzenie stanu oraz mocowań czujników średnicy.
 3. Sprawdzenie stanu sprzętu do pomiaru długości.
 4. Sprawdzenie, czy nie występują wycieki oleju.
 5. Sprawdzenie poprawności działania układu smarowania łańcucha.
 6. Nasmarowanie punktów mocowania siłowników dolnych noży okrzesujących oraz łożysk dolnych noży okrzesujących.
 7. Nasmarowanie punktów mocowania siłowników górnych noży okrzesujących.
 8. Nasmarowanie łożysk noży okrzesujących.
 9. Nasmarowanie łożysk przegubu zespołu ścinającego i punkt mocowania siłownika.
 10. Nasmarowanie punktów mocowania siłownika piły.
 11. Nasmarowanie przystawki rolki pomiarowej.
 12. Nasmarowanie łożysk ramion rolki podającej oraz łożysk siłownika ramion rolki podającej
 13. Nasmarowanie zwieszaka rotatora
Konserwacja cotygodniowa lub po każdych 50 godzinach pracy
 1. Nasmarowanie obudowy czujników średnicy (2 szt.) odpornym na zimno i wodę smarem
 2. Sprawdzenie połączeń śrubowych. W razie potrzeby należy zastosować klej do połączeń śrubowych.

WSKAZÓWKA: Jeśli zachodzi obawa, że roztopiona w ,ciągu dnia woda może zamarzać wewnątrz czujnika średnicy, zaleca się smarować czujniki codziennie.

Konserwacja po każdych 250 godzinach pracy
 1. Sprawdzenie, czy mocowania nie poluzowały się.
 2. Sprawdzenie, czy przewody hydrauliczne nie są uszkodzone.
 3. Sprawdzenie, czy zespół piły nie jest uszkodzony lub pęknięty.
 4. Sprawdzenie, czy w zespole piły nie występują wycieki.
 5. Sprawdzenie stanu elementów elastycznych w rolkach z użebrowaniem elastycznym.
 6. Dokręcenie mocowań rolek podających na wałku silnika zespołu podającego

W zależności od typu głowicy, częstotliwość przeglądów i precyzyjnych zadań konserwacyjnych może się nieco różnić. Dokładny harmonogram kontroli znajduje się w instrukcji obsługi danego urządzenia. Niemniej jednak jedno jest pewne: warto poświęcić czas na właściwy przegląd, aby zapewnić bezpieczną i długotrwałą pracę.