Głowica harvesterowa – bezpieczna obsługa zespołu piły

W skład zespołu piły wchodzą ostre elementy, takie jak np. łańcuch tnący. W związku z czym, naszym priorytetem powinny być odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic ochronnych.

Zerwanie łańcucha tnącego może spowodować rozrzucenie pojedynczych ogniw z dużą prędkością, stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy więc unikać przebywania przed lub za pracującą piłą łańcuchową. Natomiast, gdy kabina znajduje się na linii cięcia, należy unikać ścinki z przerzynką.

Nigdy nie powinno się modyfikować układu hydraulicznego w celu zwiększenia prędkości łańcucha. Powinno przestrzegać się zalecanego ciśnienia w automatycznym urządzeniu napinającym łańcuch, aby uniknąć skrócenia czasu eksploatacji koła łańcuchowego, łańcucha i prowadnicy.

Przed rozpoczęciem pracy z łańcuchem piły warto upewnić się, że silnik jest wyłączony, a my jesteśmy wyposażeni w rękawice ochronne. Na czas regulacji lub obsługi technicznej zawsze należy zdjąć łańcuch.

Jeśli piła nie ma automatycznego napinania, należy regularnie sprawdzać i dostosowywać napięcie łańcucha.

Ponadto istotna jest prawidłowość działania układu smarowania łańcucha, który powinno się sprawdzać cyklicznie.

Kontrola łańcucha pod kątem pęknięć, wygięć ogniw itp. to podstawa. Uszkodzonych elementów nie należy używać, więc gdy sprzęt będzie wymagał usunięcia, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

  • Wymieniany łańcuch powinien być naostrzony i sprawdzony, co zmniejszy ryzyko jego zerwania oraz rozłamywania drewna
  • Wskutek tarcia, prowadnica i łańcuch bardzo szybko się nagrzewają, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest odczekać kilka chwil, zanim przystąpimy do serwisu
  • Podczas zmiany prowadnicy i łańcucha na nową, należy nasmarować sprzęt przed pierwszym użyciem
  • Położenie prowadnicy i koła łańcuchowego można skorygować przy użyciu podkładek regulacyjnych.

Oczywiście kluczowym aspektem jest również wybór wyłącznie wysokiej jakości łańcuchów, prowadnic i kół łańcuchowych od renomowanych producentów.

Podsumowując, bezpieczne użytkowanie głowicy harvesterowej nigdy nie powinno być lekceważone. Niezbędne jest przestrzeganie wszystkich instrukcji oraz regularne przeprowadzanie kontroli technicznych sprzętu. Posiadanie wiedzy na temat prawidłowego zarządzania i kontrolowania maszyny pomoże czerpać maksymalne korzyści i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Konsekwentne wdrażanie dobrych praktyk może nie tylko chronić Ciebie, ale także Twoich współpracowników i firmę przed kosztownymi incydentami wynikającymi z zaniedbania lub niewłaściwej obsługi tego rodzaju maszyn.