Wyposażenie dodatkowe głowicy harvesterowej – systemy znaczenia kolorami

Dostępne są dwa typy systemów znaczenia kolorami – system w nożu okrzesującym (rys. 1) oraz system znaczenia kolorami SuperMark (rys. 2).

System SuperMark jest używany wraz z wyposażeniem piły SuperCut. W obu systemach (za wyjątkiem 3-kolorowego systemu SuperMark) zastosowano taką samą pompę barwnika.

Przed rozpoczęciem użytkowania, nie zalecamy korzystania z systemu znaczenia kolorami bez środka barwiącego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pompy. Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu systemu, należy przestrzegać zaleceń dotyczących obsługi i konserwacji.

Napełnianie zbiornika środka barwiącego

Uzupełnianie zbiornika należy rozpocząć od założenia rękawic ochronnych, gdyż barwnik jest bardzo trwały i trudno go zmyć.

WSKAZÓWKA: Lewy zbiornik barwnika jest większy, więc do niego powinieneś wlać barwnik w głównym kolorze.

Jeśli Twoja głowica jest nowa, zbiorniki barwników zostały napełnione przejrzystym płynem na bazie glikolu, który należy wymieszać z barwnikami. Przed rozpoczęciem napełniania zbiorników, należy sprawdzić i wyczyścić sitko znajdujące się pod korkiem wlewu. W trakcie czynności trzeba uważać by do zbiornika nie dostały się ciała obce Aby substancję się zmieszały można np. kołysać głowicą harvesterową i odchylać ją przez ok. 15 sekund.

Próba znaczenia kolorami

Próbę należy przeprowadzić z każdego układu pomiarowego, aby sprawdzić czy system znaczenia kolorami działa prawidłowo. Zaleca się powtórzyć czynność kilka razy w trakcie każdej zmiany.

Odpowietrzanie

Gdy okaże się, że po dodaniu barwnika, nie wydostaję się on na zewnątrz, należy odpowietrzyć system. W przypadku systemu w nożu okrzesującym należy odkręcić korek odpowiedniego barwnika, poczekać aż zacznie wypływać i zakręcić.

Jeśli chodzi o system SuperMark trzeba zdjąć korek odpowietrzający, włączyć system i odczekać aż w barwniku nie będzie widocznych pęcherzyków powietrza. Czynność powtórzyć dla każdego koloru i na końcu zamknąć korek odpowietrzający.

UWAGA: Nie należy trzymać rąk przed dyszami.

Grozi to poważnymi obrażeniami ciała.

Jeśli znaczenie kolorami nie działa, powody mogą być dwa:

  • brudne sitko – w wyniku reakcji między wodą, a  barwnikami na bazie alkoholu mogą powstawać osady stałe. Aby się ich pozbyć można użyć rozpuszczalnika.
  • obce przedmioty w dole dyszy przepustnicy

Obsługa techniczna

  1. Pompa – w przypadku, gdy tłoczki się zablokują i sprężyna nie cofa tłoczka, należy rozmontować pompę w celu sprawdzenia stanu tłoczka, cylindra i uszczelki. Gdy część będzie uszkodzona, trzeba ja wymienić. Po złożeniu pompy system należy odpowietrzyć.
  2. Czyszczenie dysz
  3. System znaczenia kolorami w nożu okrzesującym – dysze należy zdejmować i czyścić pojedynczo, za pomocą cienkiego stalowego drutu, uważając przy tym by nie zgubić sprężyny i plastikowej kulki umieszczonej za dyszą.
  4. System znaczenia kolorami SuperMark – jeśli dysza przecieka, gdy system nie jest używany należy ją wyczyścić w następujący sposób: pozostawić przez noc w rozpuszczalniku, otworzyć zawór odcinający czymś niemetalowym i wyczyścić do sucha.

UWAGA: Nigdy nie wolno rozmontowywać zaworu odcinającego znajdującego się wewnątrz dyszy.

W sytuacji, gdy system znaczenia kolorami nie jest używany przez dłuższy czas, powinno się napełnić zbiorniki czystym płynem do prób lub olejem napędowym, a następnie uruchomić silnik i wypłukać z niego wszystkie barwniki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *