Holowanie maszyny leśnej

W przypadku awarii maszyny, może zaistnieć potrzeba jej holowania do warsztatu naprawczego. Jednak istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem holowania:

Po pierwsze,  musisz zwolnić hamulec postojowy  – maszyna ma cztery cylindry hamulcowe (1), dwa na przedniej osi i dwa na tylnej. Pod pokrywą (2) każdego cylindra znajduje się śrubka (3). Należy wkręcić tę śrubkę zgodnie ze wskazówkami zegara, aż osiągnie się odłączenie hamulca. Operację powtarzamy dla każdego cylindra. Po zakończeniu holowania maszyny, przywracamy śrubce jej poprzednią pozycję.

Następnie zwalniamy i odłączamy system napędowy – należy podnieść kabinę i zluzować o dwa obroty śrubę na obu ciśnieniowych zaworach przelewowych (1) pompy napędu, które po holowaniu powinno zamknąć się z momentem 10Nm.

UWAGA: Jeśli maszyna będzie holowana na dystans krótszy niż 20m, konieczne jest odłączenie napędu.

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia przekładni, przed holowaniem na odległość większą niż 20m należy odłączyć wał napędowy (Kardana).

Kolejnym krokiem jest zwolnienie hamulców roboczych. Należy podnieść kabinę i odłączyć złącze zaworu elektromagnetycznego, a po skończonym holowaniu podłączyć ponownie złączkę.

Ważną czynnością jest także odłączenie sterowania kierunku jazdy. Co dokładnie trzeba zrobić?

Należy wykręcić zawór przelewowy (1), a w jego miejsce wkręcić zatyczkę (2) z uszczelką. Po holowaniu wracamy do stanu pierwotnego.

WAŻNE: Pamiętajmy o zabezpieczeniu wszystkich wykręconych części przed zanieczyszczeniem.

Ostatnią, jednak równie ważną rzeczą jest złożenie wysięgnika. Jeśli silnik zatrzyma się przy wysuniętym wysięgniku, konieczne może być jego ręczne wsunięcie i złożenie przed przystąpieniem do holowania maszyny.

Sterowanie układem hydraulicznym można pominąć przez wykonanie obejścia zaworów przelewowych w zaworze sterowania wysięgnikiem, a manewrowanie wysięgnikiem można wykonać za pomocą innej maszyny lub odpowiedniego urządzenia podnośnikowego.

OSTROŻNIE: Jeżeli wysięgnik jest uniesiony, trzeba go odpowiednio podeprzeć przed uwolnieniem ciśnienia hydraulicznego. Jeżeli obciążenie wysięgnika nie zostanie całkowicie usunięte, olej może być pod ciśnieniem, co utrudnia jego przepływ. Niezastosowanie odpowiednich środków ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała lub poważnego uszkodzenia sprzętu.

Zatem najpierw blokujemy koła oraz podpieramy wysięgnik przy pomocy bloków lub drugiej maszyny. A następnie przystępujemy do obejścia każdej funkcji wysięgnika poprzez wykręcenie zaworu przelewowego oraz zastąpienie zaworu, korkami z uszczelkami w sekcjach rozdzielacza.

Po zakończeniu holowania ponownie wkręcamy zawory przelewowe z ich uszczelkami.

UWAGA: Nie wolno pomylić zaworów po ich wyjęciu. Należy je założyć w oryginalne miejsce instalacji.

PRZYKŁAD

W celu podniesienia lub opuszczenia głównego ramienia należy:

  • W celu podniesienia lub opuszczenia głównego ramienia należy:
  • Zabezpieczyć ramię w zastanej pozycji, nie może być ciśnienia w siłowniku podczas tej operacji
  • Zrobić obejście 6 sekcji
  • Podnieść lub opuścić główne ramię używając drugiego żurawia
  • Zamienić zawór przelewowy

Podsumowując, aby przystąpić do holowania należy wykonać powyższe kroki, aby maszyna leśna  była w pełni przygotowana do przemieszczenia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *